Algemene voorwaarden van de Microsoft inruilactie (Actie)

 1. Door deze algemene voorwaarden (Actievoorwaarden) te accepteren, gaan Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan de Actievoorwaarden.
 2. Deze Actie is toegankelijk voor personen ouder dan 18, woonachtig in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte (Deelnemer). Deze Actie is niet toegankelijk voor werknemers van Microsoft, Opia Limited of fabrikanten van Actieproducten (zoals gedefinieerd in Tabel 1 hieronder), en hun naaste familieleden, of hun dochterondernemingen, divisies, gelieerde ondernemingen of iedereen die beroepsmatig met de Actie te maken heeft. Deelnemers mogen maximaal twee (2) Claims indienen (zoals gedefinieerd in Voorwaarde 8.3 hieronder) en twee (2) afzonderlijke Inruilapparaten (zoals gedefinieerd in Tabel 2 hieronder) inzenden met betrekking tot twee (2) afzonderlijke Actieproducten (zoals gedefinieerd in Tabel 1 hieronder), die zijn vooruitbesteld en aangeschaft.
 3. De Actie is beschikbaar in de online Microsoft Store:
  1. in het Verenigd Koninkrijk: https://www.microsoft.com/en-gb
  2. in Frankrijk: https://www.microsoft.com/fr-fr/store/b/home
  3. in Duitsland: https://www.microsoft.com/de-de/store/b/home
  4. in Spanje: https://www.microsoft.com/es-es/store/b/home
  5. in Italië: https://www.microsoft.com/it-it/store/b/home
  6. in Nederland: https://www.microsoft.com/nl-nl/store/b/home

(elk de Deelnemende handelaar).

 1. Deze Actie is van toepassing in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en Nederland, elk een Land en samen de Landen genoemd.
 2. De Actie is van toepassing van 1 oktober 2020 (00.01 lokale tijd) t/m 31 oktober 2020 (23.59 uur lokale tijd) (Vooruitbestellingsperiode).
 3. De Organisator: Microsoft UK, Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, RG6 1WG, VERENIGD KONINKRIJK (stuur geen Claims, Inruilapparaten of actiegerelateerde correspondentie naar dit adres, aangezien dit niet zal worden verwerkt).
 4. Opia Limited (van Priory House, Pilgrims Court, Sydenham Road, Guildford, Surrey GU1 3RX, VERENIGD KONINKRIJK) voert de Actie uit in samenwerking met de Organisator. Als u vragen of klachten hebt over de Actie, neem dan per e-mail of telefonisch contact op met Opia Limited. De contactgegevens vindt u in Voorwaarde 28.
 5. Om deel te kunnen nemen aan de Actie via de Deelnemende handelaar moeten Deelnemers:
  1. Een bestelling plaatsen voor (Vooruitbestellen) of een aanschaf doen van een nieuw (d.w.z. geen tweedehands, showmodel of gerepareerd) Actieproduct (zoals vermeld in Tabel 1 hieronder) via de Deelnemende handelaar binnen de Vooruitbestellingsperiode;
  2. Onder voorbehoud van naleving van Voorwaarde 8.1 hierboven en Voorwaarde 8.4 hieronder, en dat de Deelnemer volledig betaalt voor het Actieproduct (de betaling wordt uitgevoerd met behulp van de debetkaart-/creditcardgegevens die ten tijde van de aanschaf zijn verstrekt, wanneer het Actieproduct wordt verzonden naar het door de Deelnemer gekozen afleveradres), kan de Deelnemer in overeenstemming met Tabel 2 hieronder een variabele cashbackvergoeding (Vergoeding) claimen bij het inruilen van een in aanmerking komend apparaat (Inruilapparaat) zoals gedefinieerd in Voorwaarde 9 hieronder;
  3. Deelnemers moeten vervolgens naar https://tradeuptosurface.com/tradeup, beheerd door de derde partij Opia Limited, gaan en de gevraagde informatie verstrekken, inclusief een geldig aankoopbewijs (bevestiging van zowel de vooruitbestelling als de verzending van het Actieproduct zijn vereist), om hun Actieproduct te registreren en een aanvraag voor een Vergoeding in te dienen (Claim). Claims moeten worden ingediend binnen dertig (30) dagen na de datum van levering van het relevante Actieproduct aan de Deelnemer (Claimperiode). Voor alle duidelijkheid: de leveringsdatum van het Actieproduct (zoals vermeld in de desbetreffende trackinggegevens) geldt als dag één (1). Claims die buiten de Claimperiode worden ingediend, worden als ongeldig beschouwd en komen niet in aanmerking voor een Vergoeding.
  4. Als een Deelnemer zich terugtrekt uit het contract (bijvoorbeeld door zijn bestelling van het Actieproduct te annuleren of het op enig moment te retourneren), tenzij dit te wijten is aan een fout van de Organisator of het Actieproduct of onder een garantieclaim, komt de Deelnemer niet langer in aanmerking voor deelname aan de Actie en het ontvangen van een Vergoeding.
  5. Actieproducten zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de Deelnemende handelaar.

Tabel 1 - Actieproducten

Actieproduct
Surface Laptop Go
Surface Pro X Platina
 1. Om als Inruilapparaat te worden beschouwd, moet een ingediend apparaat zowel een apparaat zijn dat in Tabel 2 hieronder staat vermeld als voldoen aan de Acceptatiecriteria (eveneens gedefinieerd in Tabel 2).

Tabel 2 - Inruilapparaten, Acceptatiecriteria en bijbehorende Vergoedingen

Inruilapparaat Vergoeding (£/€) Acceptatiecriteria
Google Chromebooks (max. 5 jaar oud) 100 GBP/100 EUR In werkende staat (d.w.z. ingeschakeld en volledig functionerend), zonder een gebarsten scherm en in de afgelopen 2 jaar vervaardigd (tenzij anders aangegeven). Netsnoeren en andere accessoires die nodig zijn om het Inruilapparaat in te schakelen en te laten functioneren, moeten worden meegezonden.
Elke i5 (max. 2 jaar oud) 200 GBP/200 EUR
Elke i7 (max. 2 jaar oud) 300 GBP/300 EUR
Elke Surface Go (max. 5 jaar oud) 150 GBP/150 EUR
Elke Surface Pro 2 (max. 5 jaar oud) 80 GBP/80 EUR
Elke Surface Pro 3 (max. 5 jaar oud) 150 GBP/150 EUR
Elke Surface Pro 4 (max. 5 jaar oud) 200 GBP/200 EUR
Elke Surface Pro 5 (max. 5 jaar oud) 250 GBP/250 EUR
Elke Surface Laptop 1 (max. 5 jaar oud) 350 GBP/350 EUR
Elke Surface Book 1 +(incl. Perf Base) (max. 5 jaar oud) 350 GBP/350 EUR
Elke Surface Pro 6 (max. 5 jaar oud) 500 GBP/500 EUR
Elke Surface Laptop 2 (max. 5 jaar oud) 500 GBP/500 EUR
Elke Surface Book 2 (max. 5 jaar oud) 500 GBP/500 EUR
Elke Mac (max. 5 jaar oud) 500 GBP/500 EUR
Elke Mac (max. 2 jaar oud) 750 GBP/750 EUR
Elke iPad Pro (max. 2 jaar oud) 250 GBP/250 EUR
Elke MacBook Pro 13" (max. 2 jaar oud) 800 GBP/800 EUR
Elke MacBook Pro 15" (max. 2 jaar oud) 950 GBP/950 EUR
 1. Bij het vooruitbestellen en de aankoop van een Actieproduct in overeenstemming met de vereisten van Voorwaarde 6 hierboven, en het vervolgens inzenden van een in aanmerking komend Inruilapparaat (zoals beschreven in Tabel 2 hierboven) en uitgaande van de volledige naleving van de Actievoorwaarden, komen Deelnemers in aanmerking voor een Vergoeding die afhankelijk is van het ingediende Inruilapparaat zoals aangegeven in Tabel 2 hierboven.
 2. De Organisator levert een Actieproduct alleen op het adres van een Deelnemer als dat adres zich in een van de Landen bevindt, en de Organisator draagt de kosten van een dergelijke levering.
 3. Deelnemers moeten ervoor zorgen dat het Inruilapparaat is geformatteerd en dat persoonlijke gegevens zijn gewist voordat het apparaat wordt toegezonden.
 4. Voor zover door toepasselijke wetgeving is toegestaan, aanvaardt de Organisator geen verantwoordelijkheid voor Claims die niet succesvol zijn voltooid als gevolg van een technische storing, technisch defect, storing in de computerhardware of -software, of een satelliet-, netwerk- of serverfout van welke aard dan ook, die niet veroorzaakt is door een handeling of gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de Organisator valt. Behoudens Voorwaarde 16 hieronder moet een Claim volledig zijn voltooid om voor een Vergoeding in aanmerking te komen. Indien een Deelnemer niet alle vereiste informatie als onderdeel van zijn Claim verstrekt, wordt zijn claim afgewezen.
 5. Na indiening en goedkeuring van de Claim ontvangen Deelnemers binnen 2 werkdagen nadat de Claim is ingediend een e-mail van Opia Limited ter bevestiging van de goedkeuring (Goedkeuring van de claim) evenals instructies voor het verzenden van hun Inruilapparaat. Deelnemers moeten hun Inruilapparaat binnen 15 kalenderdagen na de datum van Goedkeuring van de claim verzenden zoals aangegeven.
 6. Deelnemers ontvangen een gefrankeerd verzendlabel om hun Inruilapparaat naar Opia Limited te verzenden.
 7. Indien een onvolledig Claimformulier of een ongeldig vooruitbetalings- of aankoopbewijs door de Deelnemer is ingediend, wordt een kennisgevingsmail verzonden met de mogelijkheid voor de Deelnemer om binnen zeven (7) werkdagen nadat de e-mail is verzonden de benodigde gegevens aan te leveren. Indien binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, wordt de Claim ongeldig en afgewezen verklaard en komt de Deelnemer niet in aanmerking voor de Vergoeding.
 8. Nadat het Inruilapparaat door de Organisator is gevalideerd, ontvangt de Deelnemer een e-mail ter bevestiging van de betaling van de betreffende Vergoeding via een bankoverschrijving op de bankrekening die tijdens het Claimproces is opgegeven. Deze betaling geschiedt binnen 14 kalenderdagen na deze e-mailbevestiging.
 9. Elke Vergoeding is zoals vermeld en is niet-uitwisselbaar en niet-overdraagbaar. Er is geen alternatief voor de Vergoeding, noch geheel noch gedeeltelijk.
 10. Indien het Inruilapparaat niet aan de Acceptatiecriteria voldoet, wordt het Inruilapparaat kosteloos aan de Deelnemer geretourneerd of voor hem gerecycled. De Deelnemer ontvangt een e-mail en krijgt zeven (7) werkdagen vanaf de datum van deze e-mail de tijd om de gewenste optie te kiezen. Als
  binnen deze termijn geen reactie wordt ontvangen, wordt het Inruilapparaat kosteloos gerecycled.
 11. Voor zover door toepasselijke wetgeving is toegestaan, aanvaardt de Organisator geen verantwoordelijkheid voor verloren of vertrouwelijke gegevens op het Inruilapparaat. Na ontvangst van het Inruilapparaat worden alle gegevens erop vernietigd. De Organisator kan geen gegevens ophalen nadat deze zijn vernietigd. Het verwijderen van alle vertrouwelijke gegevens en informatie, hetgeen onderworpen is aan toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Deelnemer.
 12. De Organisator kan geen aansprakelijkheid accepteren voor Inruilapparaten die tijdens het transport zijn kwijtgeraakt, beschadigd of vernietigd, aangezien het risico van de Inruilapparaten aan de Organisator wordt overgedragen vanaf de levering bij de Organisator. Indien beschikbaar, wordt het aanbevolen dat de Deelnemer gebruikmaakt van een verzekerde postdienst. De Organisator kan persoonlijk afgeleverde Inruilproducten niet accepteren.
 13. Claims mogen alleen worden ingediend door de Deelnemer (of de wettelijke voogd van de Deelnemer). Claims die door derden namens de Deelnemer worden ingediend (met uitzondering van de wettelijke voogd van de Deelnemer), worden in geen geval geaccepteerd. Dergelijke Claims worden afgewezen en het is de Deelnemer niet toegestaan verdere Claims in te dienen.
 14. De Organisator kan Claims die niet aan deze Actievoorwaarden voldoen ongeldig verklaren.
 15. De Organisator heeft het recht om alle noodzakelijke middelen aan te wenden om zichzelf tegen frauduleuze of ongeldige Claims te beschermen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het vereisen van verdere verificatie van een Deelnemer van het aankoopbewijs, evenals de identiteit en andere relevante gegevens van een Deelnemer.
 16. Als een Deelnemer zijn Actieproduct retourneert nadat hij een Claim heeft ingediend om redenen die buiten de schuld van de Organisator of een defect in het Actieproduct vallen, wordt de Claim als ongeldig beschouwd en geannuleerd. Het Inruilapparaat wordt geretourneerd of gerecycled in overeenstemming met Voorwaarde 19. De Organisator en elke Deelnemende handelaar behoudt zich het recht voor om retourzendingen van Actieproducten die Deelnemer bij de Deelnemende handelaar heeft aangeschaft, te controleren.
 17. De Organisator behoudt zich het recht voor om de Actie geheel of gedeeltelijk te wijzigen, annuleren, beëindigen of op te schorten, als de Actie niet kan worden uitgevoerd zoals gespecificeerd in deze Actievoorwaarden om redenen die buiten de controle van de Organisator liggen of in het geval van een virus, een computerfout of ongeoorloofd menselijke ingrijpen of enige andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de Organisator valt, die het beheer, de veiligheid, de onpartijdigheid of het normale verloop van de Actie zou kunnen aantasten of beïnvloeden. De Organisator zal de Deelnemers onmiddellijk alle relevante informatie verstrekken en zal de Deelnemers toestaan de Actieproducten te retourneren en een volledige restitutie te ontvangen.
 18. Indien veroorzaakt door gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van de Organisator vallen, is de Organisator niet verantwoordelijk voor enige vorm van schade, verlies of letsel als gevolg van deelname van Deelnemers aan de Actie of hun acceptatie en/of gebruik van een Vergoeding, of voor technische storingen, hardware- of softwarefouten, verlies, defecte of niet-beschikbare netwerkverbindingen of problemen van welke aard dan ook die hun vermogen om deel te nemen aan de Actie kunnen beperken of belemmeren. De Organisator is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde, onvolledige, onleesbare of anderszins niet-leesbare Claims, die te wijten zijn aan een fout van de Deelnemer. Bewijs van verzending is geen bewijs van ontvangst door de Organisator van een inzending. Niets in deze Actievoorwaarden beperkt op enigerlei wijze de aansprakelijkheid van de Organisator voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid of voor enige andere zaak waarbij de aansprakelijkheid niet wettelijk is beperkt (met inbegrip van claims op basis van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid).
 19. Deelnemers die vragen hebben met betrekking tot deze Actie, dienen contact op te nemen met Opia Limited, ofwel per e-mail: tradeup@tradeuptosurface.com, ofwel telefonisch:
 • Verenigd Koninkrijk: (+44) 330 054 2398
 • Frankrijk: (+33) 1 85 14 94 93
 • Duitsland: (+49) 800 0826984
 • Spanje: (+34) 902 84 83 37
 • Italië: (+39) 800 727 461
 • Nederland: (+31) 203230798
 1. Alle beslissingen van de Organisator met betrekking tot de Actie zijn definitief en de Organisator zal geen correspondentie met Deelnemers voeren.
 2. Deze Actie valt onder de wetgeving van Engeland en Wales. Als consument profiteert u van alle dwingende bepalingen van de wet van het land waarin u woont. Niets in deze algemene voorwaarden, met inbegrip van deze Voorwaarde 30, doet afbreuk aan uw rechten als consument om u te beroepen op dergelijke dwingende bepalingen van de plaatselijke wetgeving. Als u niet in Engeland of Wales woont, kunt u een zaak voorleggen aan de rechtbank van het land waarin u woont. Als u geen consument bent, hebben de rechtbanken van Engeland en Wales de exclusieve bevoegdheid om geschillen of vorderingen die voortvloeien uit de Actie of deze Actievoorwaarden, te beslechten.
 3. Alle gegevens die in het kader van deze Actie worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de Privacybeleidsverklaring van de Organisator, die te vinden is op: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839.